Author Archives

hetusihvola

Työskentelen väitöskirjatutkijana Helsingin Luonnontieteellisen keskusmuseon Ajoituslaboratoriossa, Koneen Säätiön rahoittamassa projektissa "Elämänhistoriat hampaissa - Suomen isotooppiarkeologian uudet resurssit ja niiden soveltaminen esihistoriallisen ajan tutkimukseen".