Author Archives

Heli Etu-Sihvola

Työskentelen väitöskirjatutkijana Helsingin Luonnontieteellisen keskusmuseon Ajoituslaboratoriossa, Koneen Säätiön rahoittamassa projektissa "Elämänhistoriat hampaissa - Suomen isotooppiarkeologian uudet resurssit ja niiden soveltaminen esihistoriallisen ajan tutkimukseen".

Jääkauden jättiläisiä (ja tunteita herättänyt piisäle) Vapriikissa

Vierailin Tampereella museokeskus Vapriikissa Jääkauden jättiläiset-näyttelyssä helmikuussa 2016. Näyttely on tuotettu yhteistyössä italialaisten Contemporanea Progettin ja Exponan sekä saksalaisen Neanderthal-museon kanssa. Näyttelyn eläinrekonstruktiot ovat peräisin Italiasta Museo Jesolosta. Pietarin Kunstkamerasta on saatu […]

Arvioi tämä: